Untitled Document Untitled Document Untitled Document
ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ЕВРО ФОЛК - ПЕСНИ И ТАНЦИ НА ТРИ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2006 г.
ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2007 г.
ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2008 г.
ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2009 г.
ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2010 г.
ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2011 г.
СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2012 г.
ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2013 г.
ДЕВЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2014 г.
ДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2015 г.
На 14.06.2015 г. жури в състав: • Председател - проф. Милчо Василев - Ректор на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив и членове: • Стефан Йорданов - хореограф и преподавател в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив • Снежана Янева - Директор на Дирекция «Хуманитарни дейности» в Общинска администрация Свиленград, присъди следните награди на Десетото издание на Международния фолклорен фестивал «Песни и танци без граници» - Свиленград, 2015: 1.Танцови състави: I-ва група - изпълнители под 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - ТС при ОУ "Иван Вазов" гр. Свиленград 3-то място – Диплом и бронзов медал - ТС «Свиленче» при НЧ "Просвета-1870"-Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал - ДТС при СОУ "Л.Каравелов» гр.Несебър 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - ДТС «Тракийска магия», с. Златитрап, община Родопи 2.Ансамбъл: I-ва група - изпълнители под 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал - Детски ансамбъл гр. Одрин, Р Турция 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - ДТА «Зорница», при НЧ «Иван Вазов 1947» гр.Костинброд 3.Индивидуални изпълнители - певци: I-ва група - изпълнители под 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - Атанаска Тонева от НЧ «Никола Вапцаров 1928» с. Костиево, община Марица 2-ро място – Диплом и сребърен медал - Деляна Манева от НЧ «Христо Смирненски 1925» гр. Садово 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - Албена Гърбева от НЧ «Васил Коларов» с. Дряново, община Лъки 4.Индивидуални изпълнители – инструменталисти: I-ва група - изпълнители под 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал - Борислав Тонев от НЧ «Никола Вапцаров 1928» с. Костиево, община Марица 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - Йордан Топалов от НЧ «Васил Коларов» с. Дряново, община Лъки 5.Певчески групи - обработен фолклор: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - Смесен народен хор при НЧ "Изгрев 1921" с.Мезек, община Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал - ЖКФГ при НЧ «Просвета-1870» гр.Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Вокална формация «Челебии» при НЧ «Развитие 1873» гр. Пещера 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - НХ "Кохортис" при НЧ «Светлина 2000», с. Кортен 6.Певчески групи - автентичен фолклор: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - ЖПГ при НЧ «Отец Паисий 1925» с. Левка, община Свиленград 3-то място – Диплом и бронзов медал - ЖПГ при НЧ "В. Коларов" с. Дряново 2-ро място – Диплом и сребърен медал - ПГ при Пенсионерски клуб "Надежда», гр. Садово 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - ЖВГ "Дива" при НЧ «Васил Левски 1925» с. Елшица, община Панагюрище 7.Танцови състави: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - ТС «Свила» при НЧ «Просвета 1870» гр. Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал - ТС "Мегдана" гр. Пловдив 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - ТС "Тракийска магия" с.Златитрап, община Родопи 8.Ансамбъл: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - Художествени състави и солисти при НЧ «Н.Й.Вапцаров 1961» гр.Маджарово 2-ро място – Диплом и сребърен медал - Художествени състави и солисти при НЧ «Н.Й.Вапцаров 1928» с. Костиево, община Марица 1-во място – Художествен ансамбъл при Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна», гр. Одеса, Р Украйна 9.Индивидуални изпълнители - певци: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години 3-то място – Диплом и бронзов медал - Наталия и Виктория Неткови от Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна», гр. Одеса, Р Украйна 3-то място – Диплом и бронзов медал - Рисана и Митко Кавръкови от с.Доситиево, община Харманли 2-ро място – Диплом и сребърен медал - Мария Патишева от НЧ «Изгрев 1928» с. Сладун, община Свиленград 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - Деля Любенова от НЧ «Отец Паисий 1929» с. Момково, община Свиленград 10.Индивидуални изпълнители – инструменталисти: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години 3-то място – Диплом и бронзов медал - не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал - Павли Александров от НЧ «Св. Св. Кирил и Методий» с. Студена, община Свиленград 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - Илия Митев от НЧ «Изгрев 1928» с. Сладун, община Свиленград Голямата награда на фестивала се присъжда за цялостно представяне на всички художествени състави при НЧ «Пробуда 1927» с. Калековец, община Марица. Те получават плакет, диплом, златен медал и парична премия.
ЕДИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2016 г.
ДВАНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2017 г.
ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2018 г.
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2019 г.