Untitled Document Untitled Document Untitled Document
ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ЕВРО ФОЛК - ПЕСНИ И ТАНЦИ НА ТРИ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2006 г.
ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2007 г.
ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2008 г.
ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2009 г.
ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2010 г.
ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2011 г.
СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2012 г.
ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2013 г.
ДЕВЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2014 г.
ДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2015 г.
ЕДИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2016 г.
Днес, 12.06.2016 г. жури в състав Председател - проф. Милчо Василев - Ректор на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив и членове: Стефан Йорданов - хореограф и преподавател в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив и Снежана Янева-Директор на Дирекция»Хуманитарни дейности при Община Свиленград, присъди наградите на Единадесетото издание на Международния фолклорен фестивал „Песни и танци без граници, както следва: - Певчески групи - обработен фолклор: I-ва група - 3-то място – Диплом и бронзов медал-не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал- не се присъжда 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия.- не се присъжда - Певчески групи - автентичен фолклор: I-ва група - 3-то място – Диплом и бронзов медал- не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал- не се присъжда 1-во място – ДФГ "Лъчи от Тракия" СОУ Д-р П. Берон" Свиленград -Танцови състави I-ва група -. 3-то място – Диплом и бронзов медал- ДТС "Свиленче" при НЧ "Просвета-1870"-Свиленград 3-то място – Диплом и бронзов медал-ТС Сакарче при НЧ" Братолюбие"-Любимец 2-ро място – Диплом и сребърен медал- ДТС Тракийска магия, с. Златитрап 2-ро място – Диплом и сребърен медал- ДТС Черноморче, град Черноморец 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия- ДТС "Тракийче" с. Трилистник - Ансамбъл I-ва група - 3-то място – Диплом и бронзов медал-не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал-Детски ансамбъл Одрин 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия-ДА Хорищенче, град Харманли - Индивидуални изпълнители - певци: I-ва група - 3-то място – Диплом и бронзов медал-Божидар Дачев с. Мезек 2-ро място – Диплом и сребърен медал-Виктория Танева-Свиленград 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия-Албена Гърбева, с. Дряново - Индивидуални изпълнители – инструменталисти I-ва група - 3-то място – Диплом и бронзов медал-не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал- не се присъжда 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия- не се присъжда - Певчески групи - обработен фолклор: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал-ЖНХ Зорница град Стара Загора 3-то място – Диплом и бронзов медал-НХ "Станко Панайотов" Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал- НХ "Кохортис", с. Кортен 2-ро място – Диплом и сребърен медал-Квартет "Сбарбарянка" град Брацигово 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия-ЖНХ "Росна китка " с Поликраище - Певчески групи - автентичен фолклор II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал-ЖКФГ при НЧ "Просвета-1870" Свиленград 3-то място – Диплом и бронзов медал-ГАФ с. Стефан Караджа 2-ро място – Диплом и сребърен медал-МФГ с. Мезек 2-ро място – Диплом и сребърен медал-ФГ Шопкиня София 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия-ГАФ при НЧ "Развитие" град Пещера -Танцови състави: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал-ТС Илинден-Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал-ТС "Зорница" Стара Загора 2-ро място – Диплом и сребърен медал -ТС Свети Никола град Черноморец 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия-ТС "Тракийска магия" с. Златитрап - Ансамбъл II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал-не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал- Художествен ансамбъл град Одеса 1-во място – АНПТ Зорница-Стара Загора - Индивидуални изпълнители - певци: : II-ра група - изпълнители над 16 навършени години 3-то място – Диплом и бронзов медал-Наталия Неткова от Украйна 2-ро място – Диплом и сребърен медал- Десислава Мънина Белозем 2-ро място – Диплом и сребърен медал - Деля Любенова от с. Момково 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия- Иван Генчев Стара Загора - Индивидуални изпълнители – инструменталисти: : II-ра група - изпълнители над 16 навършени години 3-то място – Диплом и бронзов медал-Тодор Тодоров с. Щит 2-ро място – Диплом и сребърен медал-Митьо Атанасов с. Помощник 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия- Йордан Топалов с. Дряново Голямата награда на фестивала- Представителен фолклорен танцов състав "Тангра" при НЧ "Искра-1872" Попинци Председател : проф. Милчо Василев ............................................ Членове: 1. Стефан Йорданов .............................................. 2.Снежана Янева..................................................
ДВАНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2017 г.
ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2018 г.
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2019 г.