Untitled Document Untitled Document Untitled Document
ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ЕВРО ФОЛК - ПЕСНИ И ТАНЦИ НА ТРИ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2006 г.
ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2007 г.
ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2008 г.
ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2009 г.
ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2010 г.
ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2011 г.
СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2012 г.
ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2013 г.
ДЕВЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2014 г.
ДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2015 г.
ЕДИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2016 г.
ДВАНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2017 г.
Днес, 11.06.2017 г. жури в състав Председател - проф. Милчо Василев - Ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив и членове: доц. Стефан Йорданов - хореограф и преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив и Снежана Янева - Директор на Дирекция «Хуманитарни дейности» при Община Свиленград, присъди наградите на Дванадесетото издание на Международния фолклорен фестивал „Песни и танци без граници, както следва: - Певчески групи - обработен фолклор: I-ва група - 3-то място – Диплом и бронзов медал-не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал- ВГ "Чучулига" град Пещера 2-ро място–Диплом и сребърен медал- ФГ "Надeжда Хвойнева", град Асеновград 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия- ВГ "Лъчи от Тракия" при СУ "Д-р П.Берон"-Свиленград - Певчески групи - автентичен фолклор: I-ва група - 3-то място – Диплом и бронзов медал- не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал- не се присъжда 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - не се присъжда -Танцови състави I-ва група -. 3-то място – Диплом и бронзов медал - ДТС "Свиленче" при НЧ "Просвета-1870"-Свиленград 3-то място – Диплом и бронзов медал-ДТС "Танцът в моя живот" при ОУ "Л.Каравелов" град Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал- ДЮТС "Мераклийче"при НЧ "Просвета-1964"с. Крислово, община Марица 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - ДТС "Мизийска младост" град Тръстеник - Ансамбъл I-ва група - 3-то място – Диплом и бронзов медал-не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал- не се присъжда 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия- не се присъжда - Индивидуални изпълнители - певци: I-ва група - 3-то място – Диплом и бронзов медал-Виктория Танева при НЧ "Просвета-1870"-Свиленград 3-то място – Диплом и бронзов медал-Исмегюл Карабекир град Асеновград 2-ро място – Диплом и сребърен медал-Антония Макавеева град Асеновград 2-ро място – Диплом и сребърен медал-Мария Илкова-Асеновград 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия-Петя Билбилева град Пещера - Индивидуални изпълнители – инструменталисти I-ва група - 3-то място – Диплом и бронзов медал-не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал- не се присъжда 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия- не се присъжда - Певчески групи - обработен фолклор: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал-ГАФ при НЧ "Отец Паисий-1925" с. Левка 3-то място – Диплом и бронзов медал-НХ "Станко Панайотов" - Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал-ВГ "Славянка" град Хасково 2-ро място – Диплом и сребърен медал-ЖКФГ-Свиленград 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия-ЖФГ "Вълшебни звуци"-с. Победа - Певчески групи - автентичен фолклор II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал-ФГ "Здравец" град Раковски 3-то място – Диплом и бронзов медал-ГАФ "Пъстра китка" с. Ягодово 2-ро място – Диплом и сребърен медал-Мъжка певческа група-с.Белозем 2-ро място – Диплом и сребърен медал-ГАФ "Върбинска извори"- с. Върбина 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия-ВГ "Младежки сърца" -с. Марково -Танцови състави: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал-ТК"Ягодка" с. Ягодово 2-ро място – Диплом и сребърен медал -ГИФ "Пиргюлянска китка" с. Генерал Тошево 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия-ЮТС-с. Горни Лозен - Ансамбъл II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал-не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал не се присъжда 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - Представителен фолклорен ансамбъл "Слав Бойкин" град Раковски - Индивидуални изпълнители - певци: : II-ра група - изпълнители над 16 навършени години 3-то място – Диплом и бронзов медал-не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал - Стафани Силикчийска град Раковски 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - Цветелина Карлакашева град Раковски - Индивидуални изпълнители – инструменталисти: : II-ра група - изпълнители над 16 навършени години 3-то място – Диплом и бронзов медал-не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал-Павли Александров с. Сладун 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия- Илия Митев-с. Студена Голямата награда на фестивала - Представителен танцов състав "Чавдар" при Младежки дом град Пазарджик
ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2018 г.
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2019 г.