Untitled Document Untitled Document Untitled Document
ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ЕВРО ФОЛК - ПЕСНИ И ТАНЦИ НА ТРИ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2006 г.
ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2007 г.
ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2008 г.
ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2009 г.
ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2010 г.
ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2011 г.
СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2012 г.
ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2013 г.
ДЕВЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2014 г.
ДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2015 г.
ЕДИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2016 г.
ДВАНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2017 г.
ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2018 г.
Днес, 10.06.2018 г. жури в състав Председател - проф. Милчо Василев - Ректор на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив и членове: доц. Стефан Йорданов - хореограф и преподавател в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив и Снежана Янева - Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности» при Община Свиленград, присъди наградите на Тринадесетото издание на Международния фолклорен фестивал „Песни и танци без граници, както следва: - Индивидуални изпълнители - певци: I-ва група 3-то място – Диплом и бронзов медал - Деляна Манева НЧ «Христо Смирненски 1925» гр. Садово 2-ро място – Диплом и сребърен медал - Веселина Дачева НЧ «Изгрев 1921» с. Мезек 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Албена Гърбева с. Дряново, община Лъки - Индивидуални изпълнители – инструменталисти I-ва група 3-то място – Диплом и бронзов медал – не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал - не се присъжда 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - не се присъжда - Певчески групи - автентичен фолклор: I-ва група 3-то място – Диплом и бронзов медал – Детска битова група «Славейче» при НЧ «Светлина 1938» гр. Неделино 3-то място – Диплом и бронзов медал - Детска фолклорна група «Родопски звънчета» при НЧ «Светлина 1938» гр. Неделино 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Фолклорна група «Лъчи от Тракия» малка група при СУ «Д-р П. Берон» гр. Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал - Фолклорна група «Лъчи от Тракия» при СУ «Д-р П. Берон» гр. Свиленград 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - Детска битова група «Неделинче» при НЧ «Светлина 1938» гр. Неделино - Певчески групи - обработен фолклор: I-ва група 3-то място – Диплом и бронзов медал – не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал – не се присъжда 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - не се присъжда - Танцови клубове и формации, изучаващи български народни хора I-ва група 3-то място – Диплом и бронзов медал – Танцов състав «Народни танци» по проект «Твоят час» при СУ «Д-р П. Берон» гр. Свиленград 3-то място – Диплом и бронзов медал – Група «Танцът в моя живот» при ОУ «Л. Каравелов» гр. Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал - Танцов състав «От извора» при СУ «Д-р П. Берон» гр. Свиленград 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Детска танцова формация «Хорце» при НЧ «Светлина 1938» гр. Неделино -Танцови състави I-ва група - 3-то място – Диплом и бронзов медал – Детски танцов състав «Свиленче» при НЧ «Просвета 1870» гр. Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Детско-юношески танцов състав «Тракийци» средна група при НЧ «Пробуда 1927» с. Калековец 2-ро място – Диплом и сребърен медал - Детско-юношески танцов състав «Тракийци» малка група при НЧ «Пробуда 1927» с. Калековец 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Представителен танцов състав «Чавдар» при Младежки дом гр. Пазарджик - Ансамбъл I-ва група - 3-то място – Диплом и бронзов медал – не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал – не се присъжда 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – не се присъжда - Индивидуални изпълнители - певци: : II-ра група - изпълнители над 16 навършени години 3-то място – Диплом и бронзов медал – Дафинка Бистрева НЧ «Съвременник 1986» гр. Пловдив 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Женя Арабаджиева Национално училище по музикално и танцово изкуство гр. Пловдив 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Донка Пашова НЧ «Съвременник 1986» гр. Пловдив - Индивидуални изпълнители – инструменталисти: : II-ра група - изпълнители над 16 навършени години 3-то място – Диплом и бронзов медал – Димитър Атанасов с. Княжево 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Георги Илиев НЧ «Изгрев 1921» с. Мезек 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Йордан Топалов с. Дряново, община Лъки - Певчески групи - автентичен фолклор II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал – Мъжка фолклорна група при НЧ «Изгрев 1921» с. Мезек 3-то място – Диплом и бронзов медал – Група за автентичен фолклор при НЧ «Нов живот 1930» с.Капитан Андреево, община Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Мъжка певческа група при НЧ «Хр. Ботев 1940» с. Кочмар, община Тервел 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Група за автентичен фолклор «С песните на баба» с. Ръжево Конаре - Певчески групи - обработен фолклор: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал – Народен хор «Станко Панайотов» при НЧ «Просвета 1870» гр. Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал - Певческа група при НЧ «Светлина 1926» с. Бояново, община Елхово 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Женски битов хор при НЧ «Пробуда 1927» с. Калековец - Танцови клубове и формации, изучаващи български народни хора II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал – Танцов клуб «Тракийка» гр. Одрин, Р Турция 3-то място – Диплом и бронзов медал – Клуб за народни хора «Зорница» при НЧ «Развитие 1882» гр. Симеоновград 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Танцова група за местни хора при НЧ «Изгрев 1924» с. Паничерево 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Фолклорен клуб за народни хора и танци «Валденс Победа» гр. Велико Търново 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Клуб за народни хора «Магия» при НЧ «Просвета 1896» гр. Меричлери -Танцови състави: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал – Танцов състав «Зора» при НЧ «Заря 1914» гр. Костинброд 3-то място – Диплом и бронзов медал – Танцов състав «Гайтани» при Детски младежки център гр. Димитровград 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Фолклорен клуб за народни хора и танци «Валденс Победа» гр. Велико Търново 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Танцов състав «Илиндин» при НЧ «Просвета 1870» гр. Свиленград - Ансамбъл II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал – не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал – не се присъжда 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Ансамбъл за народни песни при НЧ «Възраждане 1912» гр. Болярово Голямата награда на фестивала - Диплом и парична премия - Женски народен хор «Плетеница» при НЧ «Съвременник 1986» гр. Пловдив Председател : проф. Милчо Василев /п/ Членове: 1. Стефан Йорданов /п/ 2. Снежана Янева /п/
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2019 г.