Untitled Document Untitled Document Untitled Document
ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ЕВРО ФОЛК - ПЕСНИ И ТАНЦИ НА ТРИ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2006 г.
ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2007 г.
ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2008 г.
ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2009 г.
ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2010 г.
ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2011 г.
СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2012 г.
ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2013 г.
ДЕВЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2014 г.
ДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2015 г.
ЕДИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2016 г.
ДВАНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2017 г.
ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2018 г.
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2019 г.
Днес, 16.06.2019 г. жури в състав Председател - проф. Милчо Василев - Ректор на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив и членове: доц. Стефан Йорданов - хореограф и преподавател в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив и Снежана Янева - Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности» при Община Свиленград, присъди наградите на Международния фолклорен фестивал „Песни и танци без граници”, както следва: - Индивидуални изпълнители - певци: I-ва група 3-то място – Диплом и бронзов медал – Веселина Дачева от НЧ „Изгрев 1921” с.Мезек 3-то място – Диплом и бронзов медал – Никол Узунова от НЧ „Просвета 1870” Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Сияна Емилова от НЧ „Зора 1982” Хасково 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Божидар Дачев от НЧ „Изгрев 1921” с.Мезек 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Виктория Танева от НЧ „Просвета 1870” Свиленград 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Даниел Христов от НЧ „Зора 1982” Хасково - Индивидуални изпълнители – инструменталисти I-ва група 3-то място – Диплом и бронзов медал – не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал – не се присъжда 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – не се присъжда - Певчески групи - автентичен фолклор: I-ва група 3-то място – Диплом и бронзов медал – не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Катерина Чавдарова и Петрина Петрова от НЧ „Просвета 1870” Свиленград 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Детска група за народни песни «Звънче» при НЧ «Звезда 1918» с.Хаджи Димитрово, община Казанлък - Певчески групи - обработен фолклор: I-ва група 3-то място – Диплом и бронзов медал – не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал – не се присъжда 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – ВГ «Лъчи от Тракия» при СУ «Д-р Петър Берон» Свиленград - Танцови клубове и формации, изучаващи български народни хора I-ва група 3-то място – Диплом и бронзов медал – ДТС „Сакарски пориви” при НЧ „Хр.Паскалев” с.Младиново 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Група за народни танци „Танцът в моя живот” при ОУ „Л.Каравелов” Свиленград 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – не се присъжда -Танцови състави I-ва група - 3-то място – Диплом и бронзов медал – не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал – ДТС „Явори” при НЧ „Яворов 1867” гр.Чирпан 2-ро място – Диплом и сребърен медал – ДТС „Свиленче” при НЧ „Просвета 1870” Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал – ДТС „Тракийче” при НЧ „Светлина 1900” с. Цалапица 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – ДТС при НЧ «Звезда 1918» с.Хаджи Димитрово, община Казанлък - Ансамбъл I-ва група - 3-то място – Диплом и бронзов медал – не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал – не се присъжда 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – не се присъжда - Индивидуални изпълнители - певци: : II-ра група - изпълнители над 16 навършени години 3-то място – Диплом и бронзов медал – не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал – не се присъжда 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Димитър Благоев от ДЦВХ „Дълголетие” Свиленград - Индивидуални изпълнители – инструменталисти: : II-ра група - изпълнители над 16 навършени години 3-то място – Диплом и бронзов медал – не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал – не се присъжда 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – не се присъжда - Певчески групи - автентичен фолклор II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал – МФГ при ДЦВХ „Дълголетие” Свиленград 3-то място – Диплом и бронзов медал – Смесена фолклорна група при ДЦВХ „Дълголетие” Свиленград 3-то място – Диплом и бронзов медал – Смесен битов хор при НЧ „Нов живот” с.Капитан Андреево 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Фолклорна певческа група при НЧ „Отец Паисий” с.Момково 2-ро място – Диплом и сребърен медал – ЖПФГ при НЧ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Студена 2-ро място – Диплом и сребърен медал – ПГ „Средногорка” при НЧ „Отец Паисий 1876” гр.Брезово 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – МФГ при НЧ «Изгрев 1921» с.Мезек - Певчески групи - обработен фолклор: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал – Смесена фолклорна група при НЧ „Събуждане 1927” с.Радиево, община Димитровград 3-то място – Диплом и бронзов медал – Мъжка фолклорна група при НЧ „Събуждане 1927” с.Радиево, община Димитровград 3-то място – Диплом и бронзов медал – Женски битор хор при НЧ „Пробуда 1927” с.Калековец 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Хор „Кохортис” при НЧ ”Светлина 2000” с.Кортен 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Група за обработен фолклор „Звездица” при НЧ «Звезда 1918» с.Хаджи Димитрово, община Казанлък 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Народен хор „Станко Панайотов” при НЧ „Просвета 1870” Свиленград 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Хор «Зора Зорница» при НЧ „Зора 1982” Хасково - Танцови клубове и формации, изучаващи български народни хора II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал – Танцов състав „Ади” при НЧ „Родолюбие” гр.Асеновград 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Танцов състав „Каламица” при НЧ „Светлина 1900” с.Цалапица 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Клуб за народни танци «Звезда» при НЧ «Звезда 1918» с.Хаджи Димитрово, община Казанлък -Танцови състави: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал – ТС „Илинден” при НЧ „Просвета 1870” Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал – ТС „Ритми” при НЧ”Св.Св. Кирил и Методий” гр.Костинброд 2-ро място – Диплом и сребърен медал – ТС „Тракийци” при НЧ „Събуждане” с.Радиево, община Димитровград 2-ро място – Диплом и сребърен медал – ФТК „Нашенци” при НЧ „Васил Левски 2003” гр.Димитровград 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – ТС «Каламица» при НЧ «Светлина 1900» с.Цалапица - Ансамбъл II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал – не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал – Ансамбъл „Божур” при НЧ „Пробуда 1934” с.Чарда, община Стралджа 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Ансамбъл за народни песни и танци при НЧ „Саморазвитие 1924” с. Брестник Голямата награда на фестивала - Диплом и парична премия – Певчески формации при НЧ «Христо Ботев 1940» с. Главиница, област Силистра Председател : проф. Милчо Василев /п/ Членове: 1. Стефан Йорданов /п/ 2. Снежана Янева /п/