Untitled Document Untitled Document Untitled Document
ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ЕВРО ФОЛК - ПЕСНИ И ТАНЦИ НА ТРИ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2006 г.
ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2007 г.
ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2008 г.
ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2009 г.
ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2010 г.
ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2011 г.
СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2012 г.
ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2013 г.
ДЕВЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2014 г.
На 08.06.2014 г. жури в състав: • Председател - проф. Милчо Василев - Ректор на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив и членове: • Стефан Йорданов - хореограф и преподавател в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив • Снежана Янева - Директор на Дирекция «Хуманитарни дейности» в Общинска администрация Свиленград, присъди следните награди на Деветото издание на Международния фолклорен фестивал «Песни и танци без граници» - Свиленград, 2014: 1. Певчески групи - обработен фолклор: I-ва група - изпълнители под 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал - ДФГ «Детска песен» гр.Асеновград 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - ДФГ «Лъчи от Тракия» гр. Свиленград 2. Певчески групи - автентичен фолклор: I-ва група - изпълнители под 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - ДФГ «Златополче» с. Злато поле общ. Димитровград 2-ро място – Диплом и сребърен медал - ДФГ «Тракийска китка» гр.Свиленград 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - ДГАФ с.Върбина, обл. Смолян 3.Танцови състави: I-ва група - изпълнители под 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - ТС «Сакарче» Любимец 3-то място – Диплом и бронзов медал - ТС «Лодос» София 2-ро място – Диплом и сребърен медал - ДТС с.Дълго поле обл. Пловдив 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - ДТС «Гълъбчета»Гълъбово 4.Ансамбъл: I-ва група - изпълнители под 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал - не се присъжда 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - ДТА «Зорница» гр. Симеоновград 5.Индивидуални изпълнители - певци: I-ва група - изпълнители под 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - Натали Грозева гр.Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал - Мария Василева гр.Смолян 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - Цветелина Шидерова гр.Смолян 6.Индивидуални изпълнители – инструменталисти: I-ва група - изпълнители под 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - Христо Колев гр.Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал - Стефан Ламбов гр.Свиленград 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - не се присъжда 7.Певчески групи - обработен фолклор: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - Представителен хор за изворен фолклор с. Крепост общ. Димитровград 2-ро място – Диплом и сребърен медал - ЖКФГ при НЧ «Просвета-1870» гр.Свиленград 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Народен хор «София» при НЧ «Бъднина-1982». 8.Певчески групи - автентичен фолклор: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - ГИФ гр.Балчик 2-ро място – Диплом и сребърен медал-Мъжка певческа фолклорна група с. Мезек 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - ГИФ с.Пороище обл. Разград 9.Танцови състави: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - ТС «Свила» гр.Свиленград 2-ро място – Диплом и сребърен медал - ТС «Иглика» с. Дълго поле, обл. Пловдив 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - ТС «Бисер» с.Гагово, общ. Попово 10.Ансамбъл: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 3-то място – Диплом и бронзов медал - ФК «Мегдана» гр.Пловдив 2-ро място – Диплом и сребърен медал - АПТ с.Брестник, общ. Родопи 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - АНПТ на ветераните нефтохимици «Лукойл Нефтохим» гр. Бургас 11.Индивидуални изпълнители - певци: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години 3-то място – Диплом и бронзов медал - Иван Желязков гр.Гълъбово 2-ро място – Диплом и сребърен медал - Митра Иванова с.Обручище, общ.Гълъбово 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - Тенчо Тенчев с.Злато поле, общ. Димитровград 12.Индивидуални изпълнители – инструменталисти: II-ра група - изпълнители над 16 навършени години 3-то място – Диплом и бронзов медал - не се присъжда 2-ро място – Диплом и сребърен медал - Атанас Коев гр.Гълъбово 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - Кръстьо Овчаров- гр.Гълъбово Голямата награда на фестивала се присъжда на Представителен ансамбъл за изворен фолклор «Житен клас» от с.Житница, обл. Добрич. Те получиха плакет, диплом, златен медал и парична премия.
ДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2015 г.
ЕДИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2016 г.
ДВАНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2017 г.
ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2018 г.
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" - СВИЛЕНГРАД 2019 г.