Untitled Document Untitled Document

Община Свиленград е разположена в югоизточната част на Хасковска област и на Република България. В североизточния й край са склоновете на Сакар планина, на югозапад – Източните Родопи. Общината има уникалната стратегическа даденост да бъде едновременно граница на България и Европейския съюз

Общата площ на Община Свиленград е 705,35 кв. км. и е третата по големина в областта. Населението е 23 004 души, като 18 607 са в Свиленград. Общината включва един общински център и 23 села.

Община Свиленград е със смесен тип икономика. Инвестициите са насочени предимно към лозарството, текстилната, шивашката и хранително - вкусовата промишленост. Земеделското производство е насочено главно към отглеждане на тютюн, житни и овощни култури.
Територията на общината се обитава oт голям брой редки и защитени животински видове: царски орел, черния щъркел, каспийска блатна костенурка и др.

Къде да похапнем .....?

ресторант

адрес

телефон

брой места

Ресторант  “При Хъша”

ул. “Христо Ботев”

0889 246 541

100 места

Ресторант  “Каролина”

ул. “Гоце Делчев”№7 

0889 90 99 78

28 места

Ресторант „Св.Никола”

ул. „Васил Левски” 23

0888 717 797

70 места

Ресторант  „Марица”

Бул. „България” №58

0379 71 027

120 места

Ресторант  „Дан Колов”

Ул.”Ген.Скобелев” 68

0878 764 883

150 места

Пицария  „Верди”   

ул. „Стефан Стамболов" 

0379 71 919

30 места

Пицария  „Пунто”

бул. „България” 114

0379 99 558

 55  места

Сладкарница „Парапина”

бул. „България” №123 

0897301717

 36  места

Ресторант „Национал”                       ул.”Васил Левски” № 84                                                   90 места
Ресторант „Парка”                               ул.”Драган Цанков” №2                 0889 67 77 77        260 места
Ресторант „Джордж”                          ул.”Септемврийци” №2                 0379 71 797            42 места
Ресторант „Лозата”                             ул.”Ал. Стамболийски”  №18        0379 71 132           80 места        
Ресторант „Хестея”                              ул.”Камчия” №2                               0379 93 666            290 места
Ресторант „Моста”                               ул.”Волгоград” №1                         0878 35 55 00
Ресторант „Нашенци”                         ул.”Самарско знаме” №17           0887 82 09 39        50 места

Сладкарница „Бонболандия”          ул.”Крайречна”                                0886 44 18 36        48 места

 

Какво да посетим на територията на общината...?

1. Сводов мост на Мустафа паша – уникално за епохата си съоръжение, строено от Мустафа паша през 1529г.  През 2005г. той беше атрактивно осветен и представлява красива гледка за туристите през нощта.

2. Тракийска гробница в село Мезек датираща от ІV - ІІІв. пр. Хр. В нея са открити предмети от злато, бронз, сребро, желязо, стъкло, фаянс и глина.

3. Византийска крепост при село Мезек. Средновековна крепост строена към края на ХІ в. и началото на ХІІ в., при управлението на Алексий І Комнин.

4. Скалната църква при село Маточина е изсечена в скалиста тераса. От двете страни на входа са изсечени стъпала, отвеждащи към платото над църквата.

5. Крепост в село Маточина (ХІІІв.) - сравнително добре запазена кула от старата крепост Букелон - късноантична, престроявана през средновековието.

6. Скална църква при село Михалич – цялата е издълбана във варовикова скална тераса в местността “Айпандо” на югоизток от селото.

 

При необходимост:

» Тaxi  
безплатно позвъняване   0800 11 711
безплатно позвъняване 0800 14 747
   
» Полиция 112 / 7-15-01
   
» Пожарна  112 / 7-15-08
   
» Бърза помощ 112 / 7-16-20
   
» Медицински център І 7-16-31
   
» Денонощна аптека “Язанова” бул. “България” №123
тел. 7-14-24 и 0887 922 504
   
» Денонощна аптека “Фрамар” ул. “Георги Кирков” №1
тел. 7-19-91