Untitled Document Untitled Document

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
И
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ «ПРОСВЕТА-1870»

ОРГАНИЗИРАТ

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ”
14.06.2019 г. - 16.06.2019 г.

                             ОТКРИТА СЦЕНА в ПАРК "МЛАДЕЖКИ"

Международният фолклорен фестивал „Песни и танци без граници” се провежда
ПОД  ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
 ИНЖ. ГЕОРГИ МАНОЛОВ 

Съпътстващо събитие на фестивала през 2019 г. е Фестивал на балканската скара „Свиленград Мези”

Р Е Г Л А М Е Н Т

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Във фестивала могат да участват певчески групи, танцови състави, ансамбли,   индивидуални изпълнители певци, инструменталисти от България и чужбина, както и танцови клубове и формации, изучаващи български народни хора, без  възрастови ограничения.

ІІ. КАТЕГОРИИ,  КРЕТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
2.1. Певчески групи - обработен фолклор: 
Изпълняват 3 песни, различни по стил или програма, с общо времетраене до 10 минути.
Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност.
2.2. Певчески групи - автентичен фолклор:
Изпълняват 3 песни от региона, който представляват (по възможност различни по  характер, в различен размер) или програма с общо времетраене до 10 минути. 
Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност.
2.3. Танцови състави:
Изпълняват програма с общо времетраене до 20 минути (по възможност от различни  региони на България).
Танците могат да бъдат автентични, сюжетни или с авторска хореография. 
Критерии за оценка: стил, артистичност, оригинални костюми, музика, хореография.
2.4.  Ансамбъл
Изпълнява свободна програма, включваща танц, песни, музика, с времетраене до 30 минути.
Критерии за оценка: стил на изпълнение, артистичност, оригинален костюм, музика, песни, хореография, чисто музикално интониране, ритмичност, динамика.
2.5. Танцови клубове и формации, изучаващи български народни хора.
Изпълняват 3 хора с общо времетраене до 15 минути.
Критерии за оценка: автентичност на хорото, стил и характер на хорото, артистичност, душевност и настроение на танцьорите  при изпълнението на хорото.
2.6. Индивидуални изпълнители - певци:
Изпълняват две песни - бавна и бърза, с обща продължителност до 5 минути.
Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност.
2.7. Индивидуални изпълнители – инструменталисти:
Изпълненията могат да бъдат на инструментите: кавал, гайда, гъдулка, тамбура и др. , като се изпълняват две пиеси - бърза и бавна, от региона, който представят, с обща продължителност до 5 минути. 
Изпълнителите си осигуряват музикален съпровод на живо, или  синбек на CD или флаш памет.
Не се допускат изпълнения на  плейбек!
В категория Танцови клубове и формации хората могат да се изпълняват в блок програма. Музикалният съпровод да бъде осигурен на CD или флаш памет.
Не се толерира представяне с жива музика!

Участниците  заплащат такса за участие както следва:

  • за индивидуални изпълнители - 10 лв. на участник;
  • за групи - 3 лв. на участник.

Таксите се внасят в касата на  НЧ «Просвета 1870» при пристигането на участниците, като получават съответния разходооправдателен документ.

Всички желаещи да участват попълват Заявка по приложен образец (Приложение 2). Краен срок за подаване на заявките - 24.05.2019 г. на  адрес :
Гр. Свиленград, 6500, област Хасково, бул.” България” № 69а
НЧ «Просвета-1870» или на e-mail:nchprosveta@abv.bg

Редът на явяването се определя от организаторите след постъпване на заявките. Окончателната програмата по часове ще бъде публикувана на интернет - страницата на читалището – www.nchprosveta1870.org, и предоставена на всички записали се участници до 07.06.2019 г.
Със заявката за участие е необходимо да се изпрати и творческа биография на участника/участниците;
За всеки състав или индивидуален изпълнител се попълва отделна заявка!

Организаторите на фестивала не поемат разноските на участниците за пребиваването им в Свиленград.
Участниците сами организират нощувките си. За улеснение прилагаме информация с контакти на хотели и къщи за гости в Свиленград и района.
Организаторите предоставят на участниците във фестивала 20% отстъпка при посещение на туристическите обекти в с. Мезек - Средновековна крепост с Атракцион и Тракийска куполна гробница.
Посрещането и регистрацията на участниците при пристигането им ще се извърши в НЧ «Просвета 1870», гр. Свиленград.
Участниците предоставят на МФФ ”Песни и танци без граници” авторските права да излъчват и да разпространяват по радия и телевизии записите от концертите, изнесени по време на фестивала. Организаторите си запазват правото да видеофилмират и фотозаснимат изпълненията на участниците в конкурса с цел създаване на архив на мероприятието, като същите няма да бъдат използвани с търговска цел, с което да се наруши Закона за авторското право и сродните му права.

ІІІ. ОЦЕНКА И НАГРАДИ:
Оценяването ще се извършва от тричленно професионално жури в състав:
Председател - проф. Милчо Василев - Ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив и членове: представител на Община Свиленград и гл. ас. д-р Стефан  Йорданов - хореограф и преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив. Журито заседава след края на изпълненията и обявява класирането.
Класирането не подлежи на обжалване!

Оценката и награждаването ще се извършват в две възрастови групи:

  • I-ва група – до 16 години (Доказва се със списък на участниците (Приложение 1). В тази група попадат изпълнители, които в колектива си имат повече от 50%  участници на възраст под 16 навършени години.
  • II-ра група - изпълнители над 16 навършени години.

Наградите, осигурени от Община Свиленград, се присъждат  в категориите: танцов състав, ансамбъл, певческа група - автентичен фолклор, певческа група - обработен фолклор, индивидуален изпълнител певец, индивидуален изпълнител инструменталист и танцов клуб /формация, за двете възрастови групи.

Наградите във всяка категория са следните:

  • 3-то място – Диплом и бронзов медал
  • 2-ро място – Диплом и сребърен медал
  • 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия.

Журито присъжда още:

  • Награда за най-малък изпълнител - Диплом и плакет
  • Голяма награда на фестивала - Диплом, плакет и парична премия.

Журито си запазва правото да не присъди  всички предвидени награди.

Всички участници във фестивала получават грамота.

За контакти и повече информация:
тел: 0379 71371, 0885 239 636; e-mail: nchprosveta@abv.bg

 

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Наименование  на обекта

Адрес на  обекта

Телефони

Ресторант - Хотел "Хестея"

Свиленград, ул. Камчия 2

0889 787 777, 0888 201 223
0379 93666, 0988 888 633 

Хотел „Романтика Принцес”

Свиленград, ул. Драган Цанков 4

0379 77777

Хотел „Париш”**

Свиленград, ул.Камчия 1

0379 90000, 0888 357 272

Страноприемница  „При Теохара”

с. Мезек

0885 727 295, 0876 330 052

Вила „Мезек”

с.Мезек

0888 428 276, 0879 428 276

Къща за гости «Тони»

с.Мезек

0888 955 777

Хотел ”Дан Колов”

гр.Свиленград, ул.Ген.Скобелев

0379 64595, 0878 764 883

Самостоятелни стаи ”Рай”

гр.Свиленград, ул. Хр.Смирненски

0886 305 716

Хотел “Централ”***

гр.Свиленград, ул. Гоце Делчев

0379 70320

Хотел ”Джордж”***

гр.Свиленград, ул. Септемврийци

0379 71797

Пансион ”Елит”**

гр.Свиленград, бул. България

0379 71577, 0885 332 218

Хотел „Виктория”

Свиленград, ул. Рила 4

0379 66765, 0886 612 060

Хотел ”Свилена”*

гр.Свиленград, пл. 5 октомври

0889 522 067, 0379 71695

Хотел ”ТНМ”*

гр.Свиленград, ул.Ал.Стамболийски

0889 522 067, 0379 77741

Комплекс „Дженерал”**

с.Мезек

0886 355 355

Хотел „Роял”

Свиленград, ул. 6-ти септември

0379 71173, 0887 735 388

Стаи за гости Т. Димитрова

Свиленград

0898 767 193

Стаи за гости „Чекичев”

Свиленград

0379 71406

Семеен хотел „Понтос”***

Свиленград, ул. Иван Мангъфов 10

0887 132 210

Хотел „Турист” *

Свиленград, кв.Гебран до стадиона

0876 060 201

Калайджиевата къща

с.Мезек

0878 799 555

Семеен хотел „Нешева”

Свиленград, ул.Ст.Стамболов 51

0887 246 068

Пансион Любенов

Свиленград, ул.Волгоград 8

0879 681 848

Самостоятелни стаи Изгрев

Свиленград, ул.Хр. Смирненски 3

0379 64030

Самостоятелни стаи „Свети Никола”

Свиленград, ул.Ст. Стамболов 36

0888 717 797

Къща за гости
 „Ради Ин”

Свиленград, ул.Хр.Шишманов 14

0878 881 894

Къща за гости Пенка Димова

Свиленград, ул. Кирил и Методий 10

0886 693 160

Къща за гости "Гебран"

Свиленград, ул. Крали Марко 14

0885 879 443
0889 920 512

Къща за гости "Изгрев"

Свиленград, ул. В. Левски № 55

0885 879 443
0889 920 512

Къща за гости "Ривър хаус"- Софка Стоянова

Свиленград, ул. Речни лозя  № 23

0888 954 904

Хотел "Лондон"

Свиленград, ул. „Ален Мак“ 1

0877 660 077